Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z družiny bezpečně s Bellhopem

Mezi problémy, se kterými se školní družiny potýkají, patří především bezpečný odchod dětí. Vychovatelé často znají jen jednoho z rodičů a v případě, že si dítě přijde vyzvednout někdo jiný, musí ověřovat jeho totožnost a řešit, jestli k tomu má skutečně oprávnění. Aby se chod družin zpřehlednil, ušetřil se čas vychovatelům i rodičům a zejména, aby se odchod dětí stal opravdu bezpečným, rozhodly se některé školy zavést ve svých družinách speciální digitalizační systém BELLhop. V tomto případě má každý z rodičů digitálně podepsaný čip, díky kterému je hned jasné, o koho jde a že má právo si dítě odvést. Požadavek na odchod dítěte zaznamenává čtečka u hlavního vchodu a odpovědnost za čip mají sami rodiče, takže vychovatelky se mohou po jednom kliknutí v systému plně věnovat ostatním dětem. Digitalizace školních družin pomáhá i při vzdělávání, rozvoji a výchově dětí. Součástí systému je i zaznamenávání aktivit, které vychovatelé s dětmi v průběhu dne dělali. V Praze již s tímto systémem funguje třicet devět škol od září ho bude zavádět dalších osm.

Na třináctce má se systémem ty nejlepší zkušenosti FZŠ Brdičkova, která vstupuje již do třetí digitalizované sezony. Seznam škol využívajících Bellhop od září rozšíří FZŠ Mezi školami a o měsíc později ZŠ Janského. Zdejší pedagogové si od něj slibují především efektivnější chod školní družiny a lepší přehled o denních aktivitách dětí. Ředitel FZŠ Mezi Školami Petr Kubička k tomu dodává: „Digitalizaci systému školní družiny u nás propojíme s digitalizací třídních knih. Ucelený systém bude obsahovat informace o všech aktivitách ve škole i v družině, včetně zájmových kroužků.“

-red-