Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní údržba komunikací podzim 2022

datum
komunikace – úsek
21. 10.– páHábova – celá + odbočka k jeslím, parkoviště

Heranova – celá

Hostinského + plus parkoviště + odbočka k mateřské škole

NN 3448 – celá

Kálikova – celá, Klukovická – celá, Šostakovičovo náměstí – celá

Vackova + 3 parkoviště

Vlachova (Flöglova – Šostakovičovo nám.)
24. 10.– poFlöglova – celá, Chalabalova – celá, Kocianova – část

Kovářova (Lýskova – Vlachova)

Kuncova – celá

Líšnická (Vlachova – hřbitov)

Lýskova (Chalabalova – Jeremiášova)

NN 3444 – část, NN 3447 – část

Vlachova (Kovářova – Flöglova)
25. 10.– útHorákova (bez slepého úseku + parkoviště)

Kettnerova – celá

Kovářova (Vlachova – slepý úsek)

Mládí (Kovářova – nám. Na Lužinách)
26. 10.– stFantova – celá, NN 1798 – celá, Trávníčkova – celá
27. 10.– čtBellušova (bez parkoviště u Chlupova – Archeologická)

Holýšovská – celá, Chlupova – celá, Neustupného – celá

NN 3452 (přední část parkoviště)
31. 10.– poArcheologická (Mukařovského – NN 3454)

Archeologická (Bronzová – konec)

Bronzová (celá vč. parkoviště)

NN 3453 (parkoviště u metra)

NN 7269 (spojka Bronzová – Zázvorkova)

Sezemínská – celá

U Jezera + 2x parkoviště
1. 11.– útArcheologická (Zázvorkova – konec)

Mohylová (Píškova – slepý konec)

Píškova – celá, Zázvorkova – celá
2. 11.– stAmforová – celá

Brdičkova (bez parkoviště)

Kolovečská (vč. parkovišť – mimo 2x parkoviště u Mukařovského)

Podpěrova – celá
3. 11.– čtArcheologická (Zázvorkova – Jeremiášova)

Böhmova – celá

Modrá – celá

Mohylová (Píškova – Archeologická)

NN 3091 – celá, Zvoncovitá – celá
4. 11. – páHusníkova – celá, včetně odbočky (parkoviště)

NN 1809 – část, NN 3468 – celá, NN 3469 – celá

Ovčí hájek – celá

Suchý vršek – celá

V Hůrkách (Pod hranicí – Suchý vršek)
7. 11. – poFingerova – celá, Na Zlatě – celá, NN 3470 – celá

Nušlova – celá, Seydlerova – celá

V Hůrkách (Suchý vršek – Petržílkova)
8. 11. – útNN 4543 – část

Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod hranicí)

Volutová + parkoviště
9. 11. – stBěhounkova – celá, Blattného – celá, Dominova – celá

Kodymova (bez spojky do ul. Pod hranicí)

Mezi Školami – celá

NN 4541 + poslední oddíl parkoviště
10. 11. – čtDrimlova (Janského – slepý úsek)

Herčíkova – celá

Janského (Červeňanského – Kurzova)

NN 3456 (2x parkoviště u ul. Janského)
11. 11. – páBorovanského – celá

Janského (Kurzova – Prusíkova)

Klausova – celá, Kurzova – celá

Netouškova (pouze rameno do ul. Klausova)

Přecechtělova (Kurzova – Janského)
14. 11. – poBašteckého (bez úseku kolem parku)

Janského (Červeňanského – Prusíkova)

Pavrovského + 2x parkoviště

Prusíkova – celá

Přecechtělova (Kurzova – Pavrovského)
15. 11. – útAnny Rybníčkové – část

Karla Kryla – celá

Nad Dalejským údolím – část

Raichlova (bez dvou slepých úseků)

Švejcarovo náměstí – celá
16. 11. – stK Zahrádkám (Armády – č. 47, vč. zatravněných parkovacích zálivů)

Melodická (Symfonická – slepý úsek)

Nová kolonie – část

Operetní – celá

Smetáčkova (Pod Kulturním domem)

Symfonická (Armády – Melodická)


Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Je třeba zdůraznit, že tam, kde to situace umožňuje (zejména slepé úseky komunikací), budou umístěny přenosné dopravní značky IZ 8a, 8b „Zóna s dopravním omezením“, které vymezují rozsah platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou umístěnou na začátku dotčeného úseku (IZ8a-B28) a stejně tak jediná značka (IZ8b-B28 konec) tento úsek ukončuje. Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla odtažena.

Vozovky se uklízí vč. parkovacích zálivů, pokud zástupce TSK neurčí v den úklidu jinak.

Odbor dopravy