Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Letní škola českého jazyka

V letošní letní škole se opět potvrdilo, že děti se spolu vždycky domluví. Žáci od předškoláků až po osmou třídu pocházeli z Bulharska, Ukrajiny, Ruska, Kyrgyzstánu, Číny a Vietnamu. Kromě upevňování učiva jsme vyrazili také do Národopisného muzea v Praze. Žáky zaujaly především kroje a ukázky lidových tradic.

Během kurzu jsme si rozšiřovali slovní zásobu například pomocí her, dramatizace a sportovních aktivit. Prázdninový kurz českého jazyka byl realizován v rámci projektu Společná adresa – Praha 13, který je financovaný Ministerstvem vnitra ČR a městskou částí Praha 13.

Jana Repčáková, Helena Bumbálková, FZŠ Trávníčkova