Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nábor malých hokejbalistů

HC Kert Park Praha pořádá permanentní nábor dětí od 5 do 15 let. Více informací získáte u Jitky Steinbachové tel. 776 859 609, Martina Horského tel. 605 589 087 nebo na webu www.kert-park/nabor.

David Kuna