Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky! Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další. Svoz probíhá v sobotu.


datum
stanoviště
čas přistavení
15.10.
nám. Na Lužinách
9.00 – 12.00
15.10.
nám. Na Lužinách
9.00 – 12.00
15.10.
K Sopce – parkovací záliv
13.00 – 16.00
22.10.
K Hájům x Okruhová – zpevněná plocha u kontejnerů na tříděný odpad
9.00 – 12.00
22.10.
K Řeporyjím x K Chabům – u kapličky
13.00 – 16.00
29.10.
K Fialce – plocha u č. 1219
9.00 – 12.00
29.10.
Srnčí x U Dobráků
13.00 – 16.00
5.11.
5. máje – plocha u č. 325/55
9.00 – 12.00
5.11.
Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
13.00 – 16.00
12.11.
Mládí – parkoviště proti č. 824/14
9.00 – 12.00
12.11.
K Opatřilce x K Jihu
13.00 – 16.00
19.11.
nám. Na Lužinách
9.00 – 12.00
19.11.
Vstavačová – u retenční nádrže
13.00 – 16.00
26.11.
K Sopce – parkovací záliv
13.00 – 16.00
15.10.
K Sopce – parkovací záliv
13.00 – 16.00
22.10.
K Hájům x Okruhová – zpevněná plocha u kontejnerů na tříděný odpad
9.00 – 12.00
22.10. K Řeporyjím x K Chabům – u kapličky
13.00 – 16.00
29.10.
K Fialce – plocha u č. 1219
9.00 – 12.00
29.10.
Srnčí x U Dobráků
13.00 – 16.00
5.11.
5. máje – plocha u č. 325/55
9.00 – 12.00
5.11.
Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
13.00 – 16.00
12.11.
Mládí – parkoviště proti č. 824/14
9.00 – 12.00
12.11.
K Opatřilce x K Jihu
13.00 – 16.00
19.11.
nám. Na Lužinách
9.00 – 12.00
19.11.
Vstavačová – u retenční nádrže
13.00 – 16.00
26.11.
K Sopce – parkovací záliv
13.00 – 16.00

Jitka Zámorská, OŽP