Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Současná situace

Pane starosto, současná situace velmi zatěžuje rodinné rozpočty, máme dvě děti a obáváme se, že nebudeme schopni hradit jejich kroužky, pomůže radnice?

 Samozřejmě, radnice pomáhá dotacemi pokrýt část nákladů sportovním klubům i dalším organizacím. Volnočasové aktivity, ať už je to sport, kultura nebo společenské akce neustále podporujeme. Je pro nás důležité, aby děti, dospělí i senioři měli v naší městské části kvalitní a dostupné možnosti trávení volného času. Působí tu desítky organizací, které pro veřejnost nabízejí širokou škálu zájmových činností. Jsou to nejrůznější druhy sportu, některé z nich na vrcholové úrovni, kroužky pro děti od umění až po robotiku, senioři mohou studovat cizí jazyky, cvičit nebo chodit na různé přednášky. Rozumím faktu, že v dnešní době je finanční stránka volného času pro domácnosti velmi zásadní otázkou, a proto máme připravený systematický dotační program. Organizace, které zajišťují pro obyvatele třináctky zájmové činnosti mají na radnici dveře otevřené a každoročně podporujeme dotacemi většinu z nich. Dotace ve výši několika milionů ročně pomohou klubům a organizacím pokrýt náklady, které by jinak musely finanční zátěž přenést na své členy. Chceme udržet sportovní a další zájmové aktivity finančně únosné pro všechny.

V současné době jsme navíc uvolnili další finanční prostředky, v rámci individuálních dotací až do výše padesáti tisíc korun mohou jednotlivé organizace získat na pokrytí zvyšujících se cen. Každá organizace, nabízející tyto aktivity pro děti a mládež, seniory a dospělé, může na radnici požádat o dotaci na provozní výdaje, které se týkají především nákladů na energie, plyn, vodu nebo nájemné, které zvýšení cen zahrnuje. Aktivní využití volného času je velmi důležitou součástí péče o zdraví a životní pohodu. Ať už mají organizace své vlastní zázemí nebo jsou v nájmu, náklady rostou všem.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13