Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

UŽ SE LÉPE ZNÁME

Ve dnech 5. – 7. září proběhl adaptační kurz nových kolektivů 6. tříd FZŠ Otokara Chlupa. Žáci měli možnost se blíže seznámit se spolužáky, třídními učiteli a asistentem pedagoga. Společně pracovali na vzájemném poznání a na stmelení kolektivů. Během kurzu jsme pro žáky připravili polodenní výlet s postřehovou a vědomostní soutěží, aktivity v lanovém centru, bowling a střelbu na laserové střelnici. Na závěr kurzu na děti čekalo pasování na žáka/ žákyni 2. stupně. Celý kurz proběhl v příjemné a přátelské atmosféře.

Jolana Kohoutová, Martina Hanušová