Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DIVADLO S PŘÍBĚHEM

V naší mateřské školce jsme dětem představili knížku Františka Nepila Já Baryk. Je rozdělena na dvanáct příběhů, z nichž každý popisuje jeden měsíc v roce. Školáčci si veselé vyprávění hned oblíbili, a tak jsme se rozhodli na motivy těchto příběhů každý měsíc dětem zahrát divadlo. První představení za použití roztodivných rekvizit a doprovodu piana mělo velký úspěch a dětský potlesk a jásot jsou nám motivací k přípravě dalšího.

Štěpánka Lišková, MŠ Palouček