Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozvánka na vycházku

Navštivte technické památky Prahy | číslo: březen 2011 | autor: Jiří Svoboda, Hospodářská komora hl. m. Prahy