Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražská veverka na třináctce

Radní hl. m. Prahy Miloš Gregar spolu s vedoucí projektu Veronikou Voldřichovou

Úvodní přednáška, které se zúčastnili radní hlavního města Prahy pro životní prostředí RNDr. Miloš Gregar, zástupci radnice i vedení školy, odstartovala v pondělí 23. ledna ve FZŠ Mezi Školami projekt Pražská veverka. „Jde vlastně o volné pokračování úspěšného projektu Sovy do škol, kterého se zúčastnilo téměř 18 000 pražských žáků a studentů z více než 70 základních škol a gymnázií,“ řekl Miloš Gregar. „Tento projekt, připravený sdružením Ornita, je unikátní tím, že se děti mohou sami aktivně zapojit do monitorování výskytu veverek v přírodě a přispějí tak k získání důležitých poznatků.“ Projekt Pražská veverka vyvrcholí v březnu 2007 představením výsledků monitoringu veřejnosti. Školy, které se do projektu zapojily, uspořádají výstavu výtvarných, fotografických a přírodovědných prací svých žáků.
Více na www.ornita.cz

Eva Černá