Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

únor 2006
ročník XVI

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva:

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 | autor: Zpracovala Ivana Svobodová, OKS

Sdělení úřadu a městské části:

Nové povinnosti pro podnikatele | autor: Ing. František Knobloch, vedoucí živnostenského odboru

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky:

Slovo šéfredaktora:

Milí čtenáři, | autor: Samuel Truschka, šéfredaktor

Téma STOPu:

Pane exekutor, vše zlikvidujte... | autor: Samuel Truschka

Exekuce je oboustranně nepříjemná záležitost | autor: Petr Weber, zástupce starosty

Kaleidoskop:

Pražská veverka na třináctce | autor: Eva Černá

Ve Mlejně hráli Zelenáči | autor: Jakub Truschka

Z našich škol i odjinud:

Z našich škol 1 | autor: Petr Vodsloň, ředitel školy

Z našich škol 3 | autor: INTEL ISEF 2005., Olga Pavlásková

Z našich škol 4 | autor: Jiří Pejšman, zástupce ředitele

Z našich škol 7 | autor: Dana Řáhová, ředitelka

Z vašich dopisů:

Opravdu to nikomu nevadí? | autor: Jana Gilíková, vedoucí Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13

Sport:

Hokejbalisté nemají zimní spánek | autor: Milan Styblík, předseda klubu HC Kert Park Praha

Copak dělají koně v zimě | autor: Daniela Boleslavská

Úspěchy sportovců ze ZŠ Klausova | autor: Aleš Zenáhlík, učitel II. stupně

Městská policie a policie ČR:

Městská policie | autor: vrchní komisař Mgr. Přemysl Pavlas, zástupce ředitele OŘ Městské policie Praha 13

Neznámé osoby do bytu nepouštějte | autor: Daniela Razímová, preventivně informační skupina , Policie ČR, Správa hl. m. Prahy

Hasičské okénko | autor: Členové SDH Třebonice

SDH Stodůlky v roce 2005 | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky,

Z policejního deníku | autor: kpt. Milan Novotný, zástupce vedoucího MOP Stodůlky

Střípky:

HUDBA VE ZNAKOVÉ ŘEČI | autor: Martina Péčová, středisko Tamtam

Betlém pro děti z Motola | autor: Eva Bezoušková, třídní učitelka, FZŠ Chlupova

VÁNOCE S BALTÍKEM | autor: Natálie Janíčková

KANTOŘI SE BAVÍ S DĚTMI | autor: kolektiv nocujících učitelů FZŠ Brdičkova

CHLUPÍKOVY HUDEBNÍ DÍLNIČKY | autor: V. Matzenauerová, FZŠ Chlupova

VÁNOČNÍ NADÍLKA | autor: Eva Bernatová

ZPÍVAJÍCÍ RADNICE | autor: -če-

Zpívání s Renesancí | autor: -jt-

KLAUSÍK INFORMUJE | autor: učitelky 1. stupně ZŠ Klausova

Odešel Jiří Cejpek | autor: -jt-

Životní prostředí:

Informace k poplatku za psy | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Toulky:

Svědkové staletí | autor: Jaroslav Fuglík

Stalo se v:

Kalendárium aneb událo se v únoru | autor: Připravil Jakub Truschka

Z kroniky Stodůlek pana Františka Vlasáka:

Lékařství a šarlatánství | autor: Vybral Jakub Truschka

Anketa:

Ohlédnutí:

Tabáček není hračka | autor: MUDr. Boris Šťastný , poradce prezidenta republiky pro oblast zdravotnictví

Losování na Lukách | autor: -st-

Poezie v hudbě | autor: Eva Černá

Aby to bylo snazší | autor: M. Mašatová, zást. ředitelky školy

Ekolistárna:

Sázeli jsme sakuru | autor: Marcela Plesníková, FZŠ Mezi Školami

Ekolistárna | autor: Michaela Líčková

Nezařazené:

Zastupitelstvo MČ Praha 13:

Představujeme radnici | autor: Samuel Truschka,

Pranýř:

Proč se opožďuje úklid sněhu na Velké Ohradě? | autor: Odbor životního prostředí

O seniorech a pro seniory:

Senioři ve Mlejně | autor: Za Klub seniorů I, Svatava Bulířová, vedoucí

Kulturní programy:

Chcete vyzdobit Mlejn? | autor: Petr Weber, zástupce starosty

Kalendář akcí:

Čtenářská soutěž:

Čtenářská soutěž únor | autor: Eva Černá

Křížovka: