Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vědí občané, jakými pravidly se řídí pronájem obecních bytů v naší městské části?

Abychom to zjistili, položili jsme třem z nich tři otázky:

  1. Kde najdete nabídku pronájmu uvolněných bytů?
  2. Víte, jaké jsou možnosti pronájmu obecních bytů?
  3. Žádost o byt je nutné pravidelně aktualizovat, víte, v jakém termínu?


Eva Petíková

38 let, ekonomka na mateřské, Malá Ohrada

1. Tak to nevím, protože se o pronájem nezajímám. Asi na místním úřadě.
2. Nevím, bydlíme v rodinném domku.
3. Jednou za měsíc?Karel Majerich

33 let, šéfkuchař, Lužiny

1. Nevím, snad v časopisu STOP.
2. Vůbec nemám představu.
3. Myslím, že každoročně, vždy začátkem rokuOtakar Caithamel

55 let, zaměstnanec metra, Velká Ohrada

1. Zkusil bych to na místním úřadě, případně na internetu.
2. Vzhledem k tomu, že nemám žádnou bytovou tíseň, nevím. Nejspíš za regulované i za neregulované nájemné.
3. Myslím, že asi tak kvartálně.Vyptával se Jakub Truschka