Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odvoz vánočních stromků bude probíhat až do konce února

 

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. Stačí je prostě odložit vedle nádoby či kontejneru na směsný odpad a Pražské služby zajistí jejich odvoz. Pražané mohou vánoční stromky, které dosloužily, odvézt také do sběrného dvora nebo kompostárny.

-red-