Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyhlášení soutěže AntiFETfest 2010

 

Hlavní město Praha a Městské části Praha 1 až 22 vyhlašují amatérskou filmovou soutěž pro školy a organizace, které pracují s dětmi a mládeží. Soutěž AntiFETfest 2010 aneb Jde to i jinak je určena pro děti a mládež ve 2 kategoriích - žáky II. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a studenty středních škol a odborných učilišť. Soutěže se mohou zúčastnit i jednotlivci a kolektivy z nízkoprahových zařízení, zájmových klubů apod. Ústředním tématem obrazových snímků je rizikové chování (např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví apod.). Pravidla soutěže, přihlášku a další informace najdete na www.antifetfest.cz nebo na www.praha13.cz.

Uzávěrka přijímání přihlášek a soutěžních snímků je 31. března 2010.

Kontaktní osobou pro soutěž v Městské části Praha 13 je protidrogový koordinátor Petr Syrový, tel. 235 011 453, syrovyp@p13.mepnet.cz.