Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slovo šéfredaktora

Milí čtenáři,

zima nám propukla v plné síle, a proto se i v únorovém STOPu objevuje sníh. Kromě toho i celá řada dalších závažných témat, například schválený rozpočet na letošní rok, změny v chirurgické ambulanci v poliklinice Lípa, obavy z omezování autobusových linek či nové stavby.

Protože v lednu se tradičně konalo méně akcí, zvolili jsme úspornější 32 stránkovou verzi časopisu. Všechny ostatní letošní STOPy již budou mít 40 stran. Oblíbený rozhovor se zajímavou osobností tak najdete v příštím čísle.

Ještě jedna technická prosba na závěr - nabízíte-li nám zprávu o uskutečněné sportovní nebo kulturní akci, neposílejte prosím pokud možno fotografii nastoupené třídy nebo družstva, ale nějakou jinou. Často se nám sejdou samé skupinové fotky a stránky sportu nebo střípků jsou pak velmi jednotvárné.

Děkujeme. Hezké čtení!

Samuel Truschka, šéfredaktor