Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V novinách jsem si přečetl, že dopravní podnik bude rušit celou řadu autobusů, například linku 235 na Velkou Ohradu. Nemůžete tomu nějak zabránit?

V novinách jsem si přečetl, že dopravní podnik bude rušit celou řadu autobusů, například linku 235 na Velkou Ohradu. Nemůžete tomu nějak zabránit?

Články, které se 9. a 11. 1. objevily v MF Dnes a v Blesku, se nezakládají na pravdě. Organizace ROPID, která organizuje pražskou regionální dopravu, skutečně připravuje úsporná opatření a určité změny ve spojích, ale rozhodně ne tak rozsáhlé, jaké se objevily ve zmíněných článcích. Články čerpaly z neplatného pracovního materiálu, a proto se ROPID od zveřejněných informací zcela distancoval. Jako předseda Výboru dopravy Zastupitelstva hl. m. Prahy i jako starosta jsem se samozřejmě o plánovaná omezení zajímal a zejména o spoje v rámci Prahy 13.

Rozhodně jsem vystoupil proti rušení linek. Návrh zatím není dokončen. Mírné omezení autobusové dopravy se týká všech městských částí, v rozsahu do 5 % v důsledku schváleného rozpočtu na tento rok. Navržené změny mají přinést komplexní řešení dopravy - žádná linka nebude zrušena zcela bez náhrady. Mnohdy se bude jednat pouze o přečíslování nebo sloučení s jinými linkami a současně zkrácení intervalů na těchto linkách. Vedení ROPIDu mě ujistilo, že autobus č. 235 rozhodně zrušen nebude, naopak pojede i v ranní špičce a nahradí linky 142 a 211. Stejně tak nebude zrušena linka 130 na Smíchov ani linka 225 na ruzyňské letiště. U obou těchto autobusů ale dojde k úpravě trasy a u linky 225 ke zkrácení intervalu. Jakmile bude celý návrh změn v pražské dopravě schválen, zveřejníme informace týkající se naší městské části neprodleně ve STOPu a na internetu.

 

Co bude v dřevěném domečku u stanice metra Lužiny, který už půl roku zeje prázdnotou?

Dřevěná budova v Bronzové ulici, ze které se loni v létě odstěhoval Dům dětí a mládeže, projde letos celkovou rekonstrukcí a bude zde mateřská škola. V listopadu byl vypracován projekt, a poté proběhl výběr dodavatele stavby. Rada MČ ho schválila 18. ledna. Hlavní stavební práce proběhnou v přízemí objektu. Do patra se nebude příliš zasahovat, ale vysloužilá schodiště budou vyměněna za nová. V přízemí objektu vzniknou dvě oddělení mateřské školy. Vstup do budovy a interiér bude řešen jako bezbariérový. V průběhu stavby budou odstraněny stávající vnitřní příčky, bude vybudována nová podlaha a postaveny nové příčky. Součástí přestavby je kompletní rekonstrukce elektroinstalace a vodovodu, vybudování nového topení a vzduchotechniky. Vzniknou zde nová sociální zařízení a také přípravna a výdejna jídla. V budově nebude z prostorových důvodů školní kuchyně – teplá jídla se budou dopravovat zMŠ Zázvorkova. Zvenku bude provedena demontáž stávající fasády, zateplení objektu, výměna oken a bude instalována nová dřevěná fasáda. Střecha dostane novou krytinu a budou opraveny balkóny. Práce by měly být hotové do konce srpna, aby školka mohla v září přijmout své první žáčky. Bude pobočkou Mateřské školy Zázvorkova, kde bude již v pravidelném dubnovém termínu probíhat zápis do dvou nových oddělení.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz