Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sníh dal všem opravdu zabrat

 

Na druhý lednový víkend Český hydrometeorologický ústav předpověděl vlnu hustého sněžení s možností sněhové kalamity, k čemuž skutečně došlo. Sníh zavalil domy i silnice a řada míst v republice byla odříznuta od světa. Situace v Praze byla o něco lepší, přesto však nasněžilo nejvíce za posledních 23 let.Množství sněhu bylo tak velké, že se organizacím, které mají jeho odklízení na starosti, přes veškerou snahu nepodařilo okamžitě zajistit sjízdnost všech komunikací a schůdnost všech chodníků.

Navíc, v souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích, která je účinná od začátku roku a stanovuje odpovědnost za sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků jejich vlastníku, měl určitou část komunikací uklízet úplně někdo jiný, než doposud. Nejinak tomu bylo i na území Prahy 13. Ne všude se podařilo včas sníh uklidit a radnice obdržela řadu stížností.

Je třeba říci, že za úklid sněhu v naší městské části je odpovědná řada subjektů. Silnice a většinu chodníků uklízí Technická správa komunikací. Ulice a chodníky ve staré zástavbě, chodníky v parcích a na sídlištích udržují specializované firmy na základě smluv s oddělením majetku, odborem životního prostředí a jednotlivými správcovskými firmami.

Mnohé chodníky jsou ale součástí soukromých budov či areálů a také za jejich úklid je odpovědný vlastník. V zájmu zajištění včasného úklidu na nejexponovanějších místech svolal starosta Prahy 13 již na pátek 8. ledna krizový štáb městské části. Proběhlo telefonické upřesnění úklidu s Technickou správou komunikací a se všemi firmami, které úklid chodníků a komunikací smluvně zajišťují, a bylo rozhodnuto o nasazení dobrovolných hasičů v problémových místech, kam se nedostane technika.

Všechny stížnosti občanů na úklid sněhu byly průběžně řešeny se zodpovědnými firmami a na místě se provádělo místní šetření. Úřad také prováděl pravidelné kontroly sjízdnosti všech „svých“ komunikací. Stížnosti, týkající se komunikací a chodníků, které nepatří městské části, byly operativně řešeny s jejich vlastníky. Počasí i novela zákona daly všem zainteresovaným skutečně pořádně zabrat.

Samuel Truschka