Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vítejte ve světě ticha

O sluchovém postižení je širší veřejnost stále nedostatečně informována. Málo se ví, že sluchové postižení je druhé nejzávažnější postižení vůbec. Pro většinu slyšících lidí je téměř nepředstavitelné, že se jim narodí dítě neslyšící, jehož řeč se nebude spontánně vyvíjet, budou muset pochopit potřeby lidí se sluchovým postižením a přizpůsobit se jim. Nestátní nezisková organizace Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., která vznikla z iniciativy rodičů v roce 1990, se od samého počátku své existence zaměřuje na pomoc a podporu rodin s dětmi se sluchovým postižením. Postupně se činnost federace rozrůstala a v současné době nabízí komplex služeb s celorepublikovou působností, cílený na oblast sluchového postižení a na všechny věkové kategorie. Federace nabízí služby sociální (raná péče s centry v Praze a Olomouci, Sociální poradna, Aktivačně socializační centrum), služby poradenské (psychologická poradna, Speciálně-pedagogická poradna, Logopedická poradna, Fyzioterapeutická poradna), služby informačně vzdělávací (Informační centrum s knihovnou, vydávání Infozpravodaje, pořádání seminářů a přednášek, pořádání pobytových akcí zaměřených na rozvoj komunikace) a další činnosti, např. Klub rodičů, kulturně-společenské akce, osvětově-vzdělávací akce.

Služeb Federace můžete využít i vy – pravidelně navštěvovat keramickou dílnu, která pořádá kurzy i pro slyšící děti a rodiče, můžete se zúčastnit seminářů a přednášek. K dispozici je vám rovněž sociální poradna a Informační centrum s knihovnou, kde se např. můžete dozvědět všechno o znakovém jazyce, o sluchovém postižení i životě neslyšících u nás a v zahraničí, případně koupit nebo zapůjčit odbornou literaturu. Federací zřízená mateřská škola sídlící na téže adrese může přijmout vaše dítě, jestliže má vadu řeči, sluchu nebo jiný problém, pro který potřebuje malý kolektiv a individuální péči. Federaci můžete navštívit nejlépe v Den otevřených dveří 25. 3. od 10.00 do 17.00 nebo při tradičních akcích, které pořádáme pro děti i dospělé na konci června a v září. Odpoledne plné her a soutěží moderuje Jaroslav Dušek, tradičně je zajištěn kulturní program, výborné občerstvení a hudba. Pokud se budete chtít zdržet déle nebo nemáte možnost ubytovat mimopražskou návštěvu, můžete si pronajmout apartmán 2+1 v areálu federace.

Informace o všech službách, aktivitách i akcích naleznete na internetových stránkách www.frpsp.cz.

Témata nejbližších přednášek i pro slyšící: Znakování s miminky (i pro slyšící), Videotrénink interakcí, Když dítě nepapá, Fyzioterapie u nejmenších.

Kontakt:
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
ředitelka:Mgr. Jana Fenclová

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
tel. 235 517 313, mobil: 603 710 748
frpsp@frpsp.cz, fenclova.federace@seznam.cz, www.frpsp.cz