Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol

Termín zápisu do mateřských škol v regionu Prahy 13 byl stanoven takto:

  • 8. dubna 2010 od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek
  • 22. dubna 2010 od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství