Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Snížení příspěvku na provoz motorového vozidla

Od 1. 1. 2010 došlo na základě změny příslušné legislativy ke snížení částek příspěvku na provoz motorového vozidla. Příspěvek na provoz motorového vozidla, poskytovaný jako jednorázová peněžitá dávka na období kalendářního roku, se snižuje:

  • o 20% pro osoby, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně,
  • o 50% pro osoby, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně.

Toto opatření, jehož cílem je snížení výdajů státního rozpočtu, platí pouze pro rok 2010. Ke zmírnění dopadů krácení příspěvku se pro rok 2010 snižuje hranice ujetých kilometrů z dosavadních 9 000 km na 7 000 km. Snížení příspěvku se netýká rodičů dětí onkologicky nemocných, kterým je poskytován příspěvek podle § 36 odst. c) vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Helena Hájková, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví