Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozor na změny přednosti v jízdě!

Pozor na změny přednosti v jízdě!

Na webových stránkách i ve STOPu byli obyvatelé Prahy 13 informováni o odborném auditu dopravního značení na pozemních komunikacích v Praze 13, který proběhl v loňském roce. Cílem auditu bylo zajištění správnosti a logiky svislého a vodorovného dopravního značení, nápravy chyb a určení nových zásad v osazování dopravních značek. Na základě výsledků auditu byla zpracována projektová dokumentace dopravního značení, která přinesla některé zásadní změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Realizaci změn dopravního značení zahájila Technická správa komunikací hlavního města Prahy ve 4. čtvrtletí 2010 na sídlištích Lužiny, Nové Butovice a ve spolupráci s Prahou 13 i ve Stodůlkách – Hájích a Vidouli. Všechny schválené změny dopravního značení by měly být dokončeny v průběhu letošního roku. Jednotlivé oblasti jsou v zájmu zpomalení dopravy nově řešeny jako zóny s dopravním omezením a na křižovatkách zpravidla platí nebo bude platit přednost zprava. Proto znovu upozorňujeme všechny řidiče, aby důsledně sledovali dopravní značení a na křižovatkách, kde není upravena přednost v jízdě, dávali vždy přednost vozidlům přijíždějícím zprava.

Miroslav Jíra, pověřený vedením odboru dopravy

 

Zápis do mateřských škol

Termín zápisu do mateřských škol v regionu Prahy 13 byl stanoven takto:

  • 7. dubna 2011 od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek
  • 28. dubna 2011 od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

 

 

Vysílání TV 13 na internetu skončilo

Nezbytná úsporná opatření se dotkla i televizního vysílání. Protože připravovaný rozpočet na rok 2011 předpokládá výrazné snížení výdajů, byli jsme nuceni ke konci prosince 2010 ukončit zveřejňování televizního magazínu Třináctka na internetu. Televizní reportáže sledoval na internetu poměrně úzký okruh diváků, takže náklady na zhlédnutí pořadu byly příliš vysoké. Těm, kteří službu využívali, se omlouváme a děkujeme za pochopení. Televizní magazín Třináctka můžete nyní vidět pětkrát denně v rámci programu kabelové televize UPC Express (6.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00) nebo prostřednictvím mikrovlnného vysílání, které lze zachytit díky upraveným společným anténám v bytových domech, příp. pomocí analogového satelitního přijímače. Více informací na www.praha13.cz v oblasti Aktuálně –Televize TV13.

Samuel Truschka, vedoucí oddělení tisku a informací