Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proč nemá Praha 13 ještě v lednu schválený rozpočet na tenhle rok, ale jenom jakési provizorium?

Proč nemá Praha 13 ještě v lednu schválený rozpočet na tenhle rok, ale jenom jakési provizorium?

Je to dáno tím, že ještě nebyl schválen rozpočet hl. města Prahy. Protože rozpočty městských částí jsou v mnoha ohledech provázány s rozpočtem hlavního města, zejména v oblasti dotací na investiční projekty, podpory výkonu státní správy apod. Proto rozpočet Prahy 13 nemůže být schválen před rozpočtem hl. města. V předchozích letech měla Praha vždy rozpočet schválený poměrně brzy, takže jsme i my mohli náš rozpočet schválit ještě před koncem předchozího roku. Vývoj po loňských parlamentních volbách způsobil zpoždění při schvalování státního rozpočtu na rok 2011, na kterém je zase závislý pražský rozpočet. Situace v Zastupitelstvu hl. města Prahy po komunálních volbách a náročná koaliční jednání pak způsobily, že rozpočet hl. města dosud nebyl schválen a přijde na program asi až po polovině února. Proto musela Praha 13 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a Statutem hl. města Prahy přistoupit k přijetí rozpočtového provizoria. To bylo schváleno mimořádným zastupitelstvem městské části 20. prosince 2010. Bude platit až do schválení rozpočtu na rok 2011. Rozpočtové provizorium vychází ze schváleného rozpočtu předchozího roku, tedy roku 2010, přičemž na každý měsíc připadá přibližně jedna jeho dvanáctina (cca 8%). Je tedy jasné, že v době platnosti rozpočtového provizoria není možné uskutečňovat větší mimořádné výdaje nebo zahajovat nějaké rozsáhlejší investiční akce. Všechny příjmy a výdaje, které uskutečníme v této době, se po schválení rozpočtu na rok 2011 stanou jeho součástí. My máme návrh rozpočtu samozřejmě připraven. Předpokládám však, že v závislosti na tom, jak bude vypadat rozpočet hl. města, dozná náš návrh ještě nějakých změn. Před tím, než bude předložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 13, bude návrh rozpočtu samozřejmě včas řádně zveřejněn na našich internetových stránkách, aby se s ním mohl každý seznámit.

Jsem starší člověk a mívám občas zdravotní problémy. Můžu mít jistotu, že ke mně záchranka dojede včas i v zimě, když silnice kloužou?

Myslím, že nemusíte mít strach. Dojezdové časy zdravotnické záchranné služby jsou v Praze 13 ve srovnání s některými jinými městskými částmi poměrně krátké. Na většině našeho území to platí i v zimním období, když je zhoršená sjízdnost komunikací. Relativně krátké dojezdové časy jsou dány také blízkostí naší spádové nemocnice – Fakultní nemocnice Motol. Přesto ve spolupráci s ředitelem Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy MUDr. Zdeňkem Schwarzem usilujeme o možnost zřídit na našem území výjezdové stanoviště záchranné služby. Vytipovali jsme vhodný pozemek ve vlastnictví hl. města Prahy, ležící mezi ulicemi Jeremiášova a Vackova, kde by mohla být umístěna parkovací plocha pro vozidla a malé zázemí pro pracovníky záchranné služby. Pokud se toto výjezdové stanoviště podaří zřídit, v což pevně věřím, budou dojezdové časy vozidel záchranné služby za pacienty v Praze 13 ještě kratší.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz