Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V Lukáši je stále živo

 

Dům pro seniory Lukáš je v provozu více než tři roky a cestu do něj nachází stále více lidí. Středisko sociálních služeb Prahy 13 zde provozuje denní stacionář, jídelnu a středisko denní hygieny s masážemi, pedikúrou, hydromasážní vanou a rašelinovými zábaly.
K dispozici je také kadeřnictví. Hojně navštěvované je také školící středisko s počítačovou učebnou. Jídelna nabízí denně několik teplých jídel a má ještě stále volné kapacity. Jídelní lístek na dva týdny dopředu najdete na adrese www.lukas-praha13.cz pod odkazem Jídelna. Jídlo je možno objednat na kterýkoli všední den nebo na celý týden dopředu nejlépe osobně, příp. na 235 517 324 den předem od 6 do 14, nebo výjimečně týž den nejpozději do 10.00 hodin.
Do Lukáše se 5. ledna přišel podívat i nový zástupce starosty Aleš Mareček, který má nyní ve
své působnosti sociální oblast. Ředitel střediska Petr Weber ho seznámil s fungováním pečovatelské služby, s nabídkou ostatních služeb a zavedl ho mezi klienty denního stacionáře i účastníky kurzu výpočetní techniky. Na závěr společně navštívili paní Jindřišku Pšenákovou, původem ze starých Stodůlek, která má nyní v Lukáši svůj domov.

Samuel Truschka