Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Budou mít psi nějaká práva?

Budou mít psi nějaká práva?

Ráda bych Vás poprosila o radu, kdo by mi mohl poradit s právy mého psa. Nedávno jsem s ním šla v parku na procházku, začal si hrát s jiným psem a tento jiný pes omylem svalil na zem dítě. Můj pes pouze stál a přihlížel. Otec dítěte, značně rozčilený, kopl do mého psa, ačkoli na tomto incidentu neměl nejmenší podíl. Opravdu mě to hodně vzalo, nicméně vím, že pes je věc a takto se s ním také jedná, proto jsem se nemohla nijak bránit. Slyšela jsem však, že byl schválen nový občanský zákoník, kde by tomu mělo být jinak. Jaká bude mít můj pes práva, třeba právě v uvedeném případě?
Děkuji za Váš čas a přeji hezký den

Tavandžisová

Nový občanský zákoník je ještě projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Návrh se zásadním způsobem dotýká i problematiky ochrany zvířat proti týrání a přináší změnu právního postavení zvířete. Zvíře by již nemělo být považováno za věc, čím však bude, není v návrzích zatím vyřešeno. Na konečné znění tohoto rozsáhlého kodexu musíme ještě počkat.
V současné době však již existuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory, schopnými pociťovat bolest a utrpení způsobené z nedbalosti či úmyslně člověkem. Zákon stanoví i orgány ochrany zvířat a jejich působnost, upravuje správní delikty a přestupky na úseku ochrany zvířat. Jako odpověď na dotaz, jak se bránit bezdůvodnému zkopání Vašeho psa a následkům tohoto činu, doporučuji podat na pachatele trestní oznámení.

Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

 

 

Nebezpečné stromy musí ustoupit

Slyšel jsem o chystaném kácení topolů na sídlišti Stodůlky. Proč musí být pokáceny?

J. K., Stodůlky

Topoly (Populus simonii) jsou pro sídliště nevhodné a od určitého stáří pro svou křehkost i velmi nebezpečné. Na základě znaleckého posudku, stížností občanů z přilehlých domů a rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les budou v době vegetačního klidu (tedy v období únor/březen) pokáceny topoly v Kálikově ulici u bytových domů čp. 1552-1556. V podzimních měsících bude na kácení navazovat náhradní výsadba. Topoly budou nahrazeny dvanácti růžově kvetoucími akáty (Robinia hispida), které jsou vzrůstem i nároky mnohem vhodnější.

Anna Pešatová, odbor životního prostředí

 

Holubi znečisťují nákupní centrum

Stále se zhoršuje znečistění nákupního centra Luka od holubů. Ví o tomto problému radnice?

Karel Jiroušek

Nákupní centrum Luka je ve vlastnictví soukromé společnosti a je tedy pouze na vlastníku objektu, jaká preventivní opatření
přijme, aby nedocházelo k poškozování jeho objektu populací holuba skalního.Obecně lze konstatovat, že holub skalní žijící ve městech (tedy ferální populace tzv. holuba domácího Columba livia f. domestica) není ptákem, na kterého by se vztahovala ochrana stanovená v § 5a a 5b zákona č. 114/1992 Sb. pro volně žijící ptáky. Holub skalní (domácí) podléhá „pouze“ obecné ochraně živočichů podle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. Lze přijímat opatření ke snižování jeho populace, ale nelze tato opatření nikomu nařídit.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí