Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

 • So 4. 2. SVĚT STŘEDOVĚKÝCH KATEDRÁL
  Pojďme se zaposlouchat do „hudby katedrál“ a vstupme do chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha vnímat krásu středověké architektury a způsob, jakým nás středověcí architekti dokázali pozdvihnout až k nebesům. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč + vstupné do katedrály 250/125 Kč. Jarmila Škochová
 • Ne 5. 2. KOLEM PÍSKOVCOVÝCH SKAL
  Co má Prosek společného se svatováclavskou legendou? Kdy se ráz zdejší volné krajiny začal měnit na dělnické kolonie? Jaké století pamatuje místní kostel sv. Václava a kde hledat na Proseku pískovcové jeskyně? Víte, kde je Máchalka a kde Šilboch? Začátek akce ve 13.00 na stanici metra C Prosek. Cena 100/70 Kč.  Bohumil Kocourek
  
 • So 11. 2. SMÍCHOVSKÉ USEDLOSTI
  Vraťme se do časů, kdy byl Smíchov za branami Prahy a na jeho stráních se pásl dobytek a pěstovala vinná réva. Procházka za smíchovskými usedlostmi nás zavede k Zámečnici, Skalce, Klamovce, Palatě či k usedlosti Hřebenka. Začátek ve 14.00 na zastávce tramvaje č. 9 a 10 Kavalírka. Cena 100/70 Kč. Bohumil Kocourek
   
 • Ne 12. 2. POUTNÍ MÍSTO LORETA
  Prohlídka ambitů, kostela Narození Páně, Svaté chýše, klenotnice. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10.00 před vchodem na Loretánském náměstí. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do Lorety 100 Kč.  Průvodce PIS
  
 • Čt 16. 2. KOSTEL SV. HAŠTALA
  Pojďte se projít okolím kostela, obdivovat nově zrestaurované skvosty v interiéru a původní gotické nástěnné malby s motivy Ukřižování či Poslední večeře Páně. Začátek akce v 15.00 před kostelem na Haštalském náměstí na Starém Městě. POZOR! – omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč + příspěvek na kostel 40 Kč.  PhDr. Jana Jebavá
  
 • So 18. 2. PETRSKÁ ČTVRŤ
  Procházka jednou z nejstarších částí Prahy mezi kostely sv. Petra a sv. Klimenta s prohlídkou kostela sv. Klimenta založeného v 11. století. Začátek akce ve 14.00 na zastávce tramvaje č. 3 Těšnov. Cena 100/70 Kč + příspěvek na kostel 30 Kč.  Eva Sokolová
  
 • So 25. 2. ZA APOŠTOLY NA RADNICI
  Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis“.  Vyprávění o radnici a jejích dějinách spojené s prohlídkou interiérů i románských sklepení radnice. Začátek akce v 10.00 před Staroměstskou radnicí na Staroměstském náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do radnice 25 Kč + jednotné snížené vstupné do věže 25 Kč.  Zuzana Pavlovská, Monika Koblihová
   

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz