Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Comenius zamíří do Malagy

 

Díky velké vstřícnosti, ochotě a solidaritě rodičů žáků ZŠ Kuncova se podařilo ubytovat v jejich rodinách 33 dětí ze zahraničí ve věku 9 – 13 let, které k nám v rámci evropského projektu Comenius přijely prožít první prosincový týden.

Evropského projektu partnerství se kromě naší školy účastní delegace ze dvou belgických ( Lutych, Visé), jedné italské (Zogno u Bergama) a jedné španělské školy (Malaga). Zahraniční žáky doprovázelo jejich 15 učitelů, které 2. prosince přivítali při slavnostní večeři zástupce starosty Prahy 13 David Zelený a ředitel školy. Hlavním dorozumívacím jazykem byla francouzština, ale v rodinách se hovořilo i italsky, španělsky popř. pomocí slovníku přes počítač.

Cílem projektu je komunikace mezi žáky, jejich rodiči a vyučujícími a seznámení se s reáliemi České republiky. První pracovní den byla celá početná skupina zahraničních hostů uvítána také starostou Davidem Vodrážkou. Během týdne si naši hosté prohlédli Prahu, navštívili muzea i vánoční trhy a předvedli našim žákům svá připravená interaktivní divadelní představení. Na rozlučkovém večeru jsme společně ochutnali dobroty české kuchyně, které připravili rodiče i kuchařky. Poděkování si kromě rodičů zaslouží i vyučující a další zaměstnanci školy, kteří pomáhali zdárně zvládnout náročný týden. Uznání za skvělou koordinaci a výborné tlumočení se od kolegů z partnerských škol i vedení školy dostalo koordinátorce projektu, kterou je vyučující francouzštiny a němčiny v naší škole Dana Hanzlíková.

Projekt Comenius bude završen na jaře 2013, kdy naši žáci i vyučující odletí do španělské

Malagy. Pavel Petrnoušek, ředitel školy