Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkovací zóny nejsou „hotová věc“

 

Rád bych uklidnil všechny, koho znepokojily zvěsti o zavedení parkovacích zón v Praze 13. Nikdo dosud o zřízení zón placeného stání nerozhodl a zóny skutečně nejsou „hotová věc“. Některé městské části přistoupily v minulosti k regulaci parkování na svých územích zavedením zón placeného stání. Mezi městskými částmi, které vymezení zón plánují, je mj. Praha 6 nebo sousední Praha 5. Protože očekáváme, že někteří řidiči, kteří jezdili do centra Prahy 5, budou parkovat kolem stanic metra u nás, nechali jsme si zpracovat analýzu dopravy v klidu s cílem zjistit, jestli by mělo význam realizovat zóny placeného stání i v Praze 13.

Jelikož by případné zavedení zón mělo zásadní dopad na život obyvatel městské části, je pro nás velmi důležitý váš názor, ať už kladný nebo záporný. Má zásadní význam při našem dalším rozhodování, jakým způsobem budeme problematiku parkování v Praze 13 řešit. Při rozhodování budeme samozřejmě přihlížet k názorům obyvatel. V prosincovém STOPu proto vyšel článek, ve kterém jsme vás, čtenáře a obyvatele Městské části Praha 13, požádali o názor na možnost vymezit zóny placeného stání i na našem území. V lednovém čísle jsem pro vás doplnil část informací, na které jste se nejčastěji dotazovali. Na naši výzvu zareagovalo několik set občanů a poslalo nám své stanovisko. Za vaše dopisy děkuji a také se omlouvám všem, kterým jsme neodpověděli na některé dotazy, týkající se spíše již konkrétní podoby případných zón a režimu v nich. Abychom získali co možná nejreprezentativnější vzorek názorů na regulaci parkování, připravujeme ještě průzkum veřejného mínění. Teprve po vyhodnocení všech získaných stanovisek občanů zvolíme další postup. Mohu vás ale ujistit, že rozhodně nepůjde proti obyvatelům Prahy 13.

Aleš Mareček, zástupce starosty