Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Historie hasičstva ve Stodůlkách

Ani se nám to nechce věřit, ale náš Sbor dobrovolných hasičů ve Stodůlkách v letošním roce oslavuje už 120 let od svého založení. Za tu dlouhou dobu členové SDH prožívali léta plná aktivity i léta víceméně útlumová. Taková už byla doba. Vždy však měli na paměti ochranu majetku svých spoluobčanů i společného před zhoubnými účinky ohně nebo jiných přírodních živlů.

O založení SDH se začalo jednat někdy v průběhu roku 1893. Kdy to přesně bylo, to archivní materiály neuvádějí. Stanovy Sboru dobrovolných hasičů ve Stodůlkách byly veřejně přečteny a schváleny Obecním výborem. Volba výboru byla provedena aklamací. Předsedou byl zvolen František Kejha, velitelem Antonín Havlůj, pokladníkem Václav Svoboda, jednatelem p. Smolík. Členy výboru se stali Matěj Šťastný, J. Najman a za obecní výbor Josef Havlůj.

Dne 16. listopadu 1893 sbor začal spolupracovat s obecním zastupitelstvem ve Stodůlkách. Tehdy čítal 15 činných a 18 přispívajících členů.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky