Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V zimě hrozí požáry od topení a dopravní nehody

Výjezdy hasičů v zimním období souvisejí převážně s požáry spojenými s provozem kotlů centrálního vytápění a s dopravními nehodami.

Je-li před topnou sezónou zanedbána pravidelná údržba (zařízení na tuhá a kapalná paliva se čistí minimálně 3x ročně, plynová zařízení 1x ročně) a kontrola (1x ročně), hrozí uživateli kromě požáru i možnost otravy oxidem uhelnatým. Může nastat v případě špatně průchodného komínového tělesa nebo poruchou samotného tepelného zdroje. Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme instalaci detektorů oxidu uhelnatého. Podrobně rozpracovává danou problematiku nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Také pro snížení rizika dopravní nehody v zimním období je důležité dodržování určitých pravidel. Např. malé průzory v čelním skle nejsou pro bezpečný výhled dostačující. Minuta navíc na odstranění sněhu nebo námrazy ze všech oken po celé jejich ploše se jistě vyplatí. Nezapomeňme také na povinnost používat od 1. listopadu do 31. břez na zimní pneumatiky. A že pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit o cca 20 kPa více než v létě. S tvorbou náledí je třeba nejčastěji počítat na mostech, v lesních úsecích a ve vyjetých podélných stopách. Odstup mezi vozidly je důležité udržovat větší než na suché vozovce - minimálně tolik metrů, kolik činí polovina naší rychlosti v km. Mějme také na paměti, že teplo ve vytápěném voze přispívá k větší únavě a ospalosti, proto je nutný pravidelný přísun čerstvého vzduchu.

Pokud přece jen dojde k dopravní nehodě, snažte se uklidnit sebe i zúčastněné osoby. Zhodnoťte situaci. Při všech následných krocích dbejte na vlastní bezpečnost. Vypněte motor a zajistěte vůz proti pohybu ruční brzdou či zablokováním kol. Označte místo nehody výstražným troj úhelníkem a zajistěte dostatečnou signalizaci (výstražné osvětlení, reflexní vesty apod.). Zjistěte počet zraněných a orientačně posuďte jejich stav v tomto pořadí: 1. stav vědomí, 2. dýchání, 3. rozsah krvácení a další poranění. Zajistěte zavolání odborné lékařské pomoci (č. 155) a řiďte se pokyny operátora. Pokud je to možné, pomozte účastníkům opustit místo nehody a dostat se na bezpečné místo. Malý požár se pokuste uhasit ručním hasicím přístrojem nebo hasicím sprejem, který by neměl chybět ve výbavě žádného vozu. Po uhašení oznamte požár vozidla na telefonní tísňové lince 150. V případě, že nejste schopni požár uhasit sami, opusťte vozidlo a ihned volejte linku 150.

Závěrem ještě k častým dotazům v souvislosti s odklízením a nebezpečím pádu sněhu a ledu ze střech. Za bezpečný provoz staveb včetně střech, zodpovídají majitelé objektů, kteří mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob. Měli by tedy průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby střešní konstrukce nebyla nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé nebo majetek. Je odpovědností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali soukromou firmu, či technické služby své obce. Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR odstraňují sníh a led pouze v případě, že jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví a majetek občanů, případně v místech s větším pohybem osob (centra měst), na školách nebo zdravotnických zařízeních.

por. Luďka Palzerová, kpt. Václav Kresta, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy