Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je nutné omezit volné pobíhání psů?

Je nutné omezit volné pobíhání psů?

Volné pobíhání psů je častým předmětem sporů mezi pejskaři, kteří svým psům chtějí dopřát pohyb, a nepejskaři, kteří mají obavy o sebe nebo své děti. Současná vyhláška hl. m. Prahy v zásadě volný pohyb psů v zeleni vysloveně nezakazuje. V budoucnu by snad mohla být novelizována. Jednotlivé kluby v zastupitelstvu městské části jsme tedy požádali o odpověď na následující otázky: Je podle vás potřeba omezit možnost volného pobíhání psů v Praze 13? Pokud ano, ve kterých lokalitách ?

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Žádný další zákaz nebo omezení tuto problematiku nevyřeší. Jsem pro, aby byla důsledně dodržována, kontrolována a popř. sankcionována současná již platná nařízení ať už z vyhlášky č. 6/2001 Sb. HMP o ochraně veřejné zeleně nebo z vyhlášky č. 8/2008 Sb. HMP o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích. Každý majitel psa je za svého „čtyřnohého člena rodiny“ plně odpovědný a měl by se podle toho chovat. Každý je povinen po svém psovi uklízet, stejně tak mít psa na veřejném prostranství stále pod kontrolou. Jedině zodpovědnost a ohleduplnost může tento problém řešit. Žádná psí loučka ani předepsaná délka vodítka není řešením.

Za klub ČSSD Aleš Mareček

KLUB PRO VÝSTAVBU DOMOVA PRO SENIORY

Náš klub nepovažuje toto téma za natolik palčivé, aby muselo zabírat stránku v časopise STOP, který hradíme z rozpočtu městské části. Dle našeho názoru je potřeba vymezit prostor pro naléhavější a důležitější témata, například domov pro seniory, kriminalitu, herny, trápí nás nadměrná výstavba nebo parkovací zóny. Doporučujeme vyčlenit příslušný rozsah časopisu STOP pro občanská sdružení, která v Praze 13 řeší problémy, které radnice zanedbává.

Libor Jirků, Klub pro výstavbu domu seniorů

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Právo nedovoluje psům vstup na dětská hřiště, do úřadů, škol, školek, obchodů, poliklinik apod. Tato omezení je nutné zachovat. Držitelé psů jsou povinni po svých psech uklízet, což ne všichni činí. Sáčků na psí exkrementy je na sídlištích Prahy 13 dost. Častá nutnost občana mezi psími exkrementy na chodnících kličkovat s hrozbou šlápnutí do nich je nepříjemná, o dojmech pro zrak a čich nemluvě.
V praxi vítězí lhostejnost některých chovatelů psů a stín může padat i na ty chovatele, kteří po svých psech uklízí. Psi by měli být svými držiteli voděni na vodítku a s náhubkem, což se často neděje. Pokud je pes ukázněný a neobtěžuje druhé lidi, mnoho se neděje. Stává se ale, že pes štěká na kolemjdoucí, skáče na ně, obtiskuje jim na šatstvo špínu ze svých nohou a občan se právem bojí pokousání. I zde platí, že se pomoci občan málokdy dovolá a lhostejnost některých držitelů psů je veliká. A to je smutné.

Jan Zeman, vedoucí zastupitel KSČM Praha 13

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Podle našeho názoru není třeba omezit volné pobíhání psů. Pes je pro mnoho lidí společník a někdy poslední přítel, který jim v životě zbyl. Děti, které vlastní psa nebo nějaké zvíře, se odnaučují sobectví. Pes potřebuje kontakt s člověkem, přírodou a ostatními psy na svých procházkách, jinak by se mohl stát nervově labilním. Pokud by někdy vyhláška volný pohyb psů omezila, je třeba vytvořit pro psy park nebo jiný dostatečný prostor, kde tuto možnost mít budou. Je samozřejmě nutné kontrolovat dodržování zákazu vstupu psů na dětská hřiště a povinnosti uklízet psí exkrementy. Majitelé velkých bojových plemen by měli mít potvrzení o výcviku. Neukáznění majitelé psů by měli být přísně postihováni.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

Majitelů psů na území MČ Praha 13 stále přibývá a tím i dochází k častějším konfliktům v občanském soužití. Někteří „pejskaři“ jsou slušní, jiní méně. Domníváme se, že by se situace mohla řešit vytvořením obecně závazné vyhlášky, kde budou nastavena pravidla pro používání veřejného prostranství (např. v blízkosti dětských hřišť, která nejsou oplocena). Tento předpis by mohl napomoci preventivně řešit zaběhnutou praxi a předcházet vyhroceným situacím mezi „pejskaři“ a „nepejskaři“. Pokud by se zvýšila odpovědnost a sankce pro majitele psů třeba při neuklízení exkrementů po svých „miláčcích“ nebo za jejich volný pohyb (např. „bojových plemen“), pak by ani rodiče dětí nemuseli mít strach z toho, že bude volně pobíhající pes napadat jejich děti, které se nemohou nebo neumějí bránit. Vše závisí na vzájemném respektu, toleranci, pochopení a empatii.

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

Volné pobíhání psů v Praze 13 vyžaduje rozumný kompromis jak ze strany majitelů, tak „nepejskařů“. Domníváme se, že psi by měli být povinně na vodítku pouze na omezeném počtu míst, které v průběhu dne nejvíce navštěvují děti a starší lidé, např. v okolí Dolní nádrže. Před vymezením těchto míst je nutné znát názor veřejnosti, a to pejskařů i těch, kteří se mohou cítit psy ohroženi. Plochy, kde psi nemohou pobíhat zcela volně, musejí být zřetelně vymezeny značkou (piktogramem). Dnešní teleskopická vodítka umožňují psům pohyb na poměrně velké ploše. Myslíme si, že v Praze 13 není nutné sahat po praxi, běžné kupř. v Paříži, kde je psům vstup zakázán do všech parků, či Londýna, kde pejskaři mohou se svými miláčky jen do tří parků. Odpovědnost za chování psů mají pochopitelně v první řadě jejich majitelé.

Marcela Plesníková, Klub Strany zelených a občanů Prahy 13

TOP 09

Pouhý zákaz volného pobíhání psů není šťastným řešením. Pejskařů je v Praze 13 veliké množství a zcela jistě mají také výhrady k chování spoluobčanů, takže by se mohlo stát, že zakážeme v parcích dětem křik, kuřákům kouření, a podobně. Řešením je nabídnout této početné komunitě dostatek místa, kde by se svými pejsky mohli trávit volný čas, aniž by obtěžovali okolí: psí hřiště. Tyto prostory by mohly být příležitostně využívány i k osvětě lidí v problematice výchovy psů, k výcviku, pořádání akcí pro útulky, atd. Touto cestou řeší problém většina pokrokových měst po celém světě a Praha 13 by neměla být výjimkou. Pokud by majitelé psů měli v dosahu svého bydliště podobné řešení, nevadilo by jim ani částečné omezení volného pohybu pejsků. Podobná hřiště již fungují v Praze 8 (Psí louka Libeň), Praze 10 (Psí hřiště Škvorecká) a Praze 9 (Psí hřiště Park přátelství).

Za klub TOP09 Olga Bruncková, o.s. PESOS