Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odvodňovací kanálky opraveny

Odvodňovací kanálky opraveny

Po mnoha jednáních a našich urgencích byla konečně provedena výměna nefunkčních odvodňovacích žlabů, doplněny chybějící nebo rozlámané dlaždice a žulové obklady na prostranství u stanice metra Hůrka. Obyvatelé Nových Butovic nás na neutěšený stav často upozorňovali a požadovali urychlenou nápravu. Praha 13 ale není vlastníkem této plochy, proto jsme nemohli opravu zajistit a financovat z vlastních prostředků. O odstranění závad jsme museli jednat s orgány hlavního města Prahy, které je vlastníkem pozemku. Začátkem roku město opravu zajistilo.

Aleš Mareček, zástupce starosty

 

 

 

Máte zaplacený poplatek za psa?

Občané Prahy 13, kteří vlastní psa (k tomuto poplatku je přihlášeno 3 818 občanů), zaplatili za rok 2012 poplatek v celkové výši 2 990 000 Kč. Z této sumy zůstává 75 % v pokladně městské části a 25 % se odvádí Magistrátu hl. m. Prahy.

Bohužel za loňský rok stoupl počet dlužníků. Jejich počet byl ke konci roku 175 a dlužná částka činí bezmála 346 000 Kč. Tito občané nereagovali ani začátkem prosince 2012 na zaslání urgence se složenkou.

Nejvíce dluhů vzniká nedbalostí, např. neoznačením schránky příjmením a jménem nebo nenahlášením doručovací adresy (pokud občan bydlí jinde) apod. Úřadu se pak zaslané složenky vracejí jako nedoručitelné a tak vznikají nedoplatky. Často jde též o opomenutí – složenka dorazí, ale doma se „zatoulá“, uběhne doba splatnosti a dluh je na světě. Tyto nedoplatky se vždy počátkem dalšího roku navyšují o násobky (jako sankce pro neplatiče) a jsou dále vymáhány.

Pokud nemáte jistotu, že máte poplatky v pořádku, překontrolujte si do konce února platby, zejména za rok 2012, a případné dluhy doplaťte před dalším navýšením, kdy byste již byli posuzováni jako neplatiči.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO