Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V lednovém STOPu se psalo, že Billa na Lužinách bude po dobu rekonstrukce obchodního centra otevřená. Jak je možné, že je tato prodejna od 27. ledna zavřená?

V lednovém STOPu se psalo, že Billa na Lužinách bude po dobu rekonstrukce obchodního centra otevřená. Jak je možné, že je tato prodejna od 27. ledna zavřená?

Zpráva o uzavření supermarketu mě zaskočila stejně nepříjemně jako vás. Celou dobu jsme totiž byli investorem stavby opakovaně ujišťováni, že Billa jako jediná provozovna v objektu zůstane v průběhu stavby otevřená. O uzavření obchodu jsem se dozvěděl den předem od místních občanů. Okamžitě jsem kontaktoval zástupce investora a žádal ho o vysvětlení. Dostal jsem odpověď s omluvou, že supermarket Billa se bude přesouvat do nových prostor, které před tím musí být rekonstruovány. Má proběhnout výměna infrastruktury v celém objektu, změna vnitřních dispozic, zateplení a mají být zřízeny dočasné vchody pro nakupující a vjezdy pro zásobování. Vzhledem k charakteru těchto prací je prý nejvhodnějším řešením spojit tyto práce s počátkem rekonstrukce celého Obchodního centra Lužiny, zejména v zájmu minimalizace doby rekonstrukce supermarketu a celého objektu. Tato odpověď je sice z technického hlediska logická, ale vůbec mě neuspokojila.

Investor se totiž o dočasném uzavření prodejny nikdy nezmínil a v srpnu loňského roku se vyjádřil takto (cituji): „V průběhu září bude zahájena 1. fáze, kdy dojde k přemístění supermarketu Billa směrem k metru, aby mohl být supermarket v provozu i během kompletní rekonstrukce. Koncem roku (2012) pak začne 2. fáze rekonstrukce, kdy dojde ke kompletnímu uzavření centra a v provozu zůstane pouze supermarket.“ Toto vyjádření bylo také zveřejněno v zářijovém STOPu. Určité krátkodobé uzavření supermarketu z důvodu stěhování by se samozřejmě dalo pochopit. Ale skutečnost, že supermarket byl uzavřen naprosto bez varování a že výstavba nových prostor má probíhat až do května, považuji za nepřijatelnou. Situací se okamžitě zabývala i Rada městské části Praha 13 na svém zasedání 28. ledna. Konstatovala, že je informací o uzavření prodejny znepokojena a rozhodla, že učiní v rámci kompetencí samosprávy všechny kroky k tomu, aby byla v co nejkratší době znovu otevřena. Současně prověříme postup investora a nájemce prodejny po právní stránce. Vzhledem k termínu předání STOPu do tiskárny vás v tomto čísle nemohu informovat o dalším vývoji situace.

S vlastníkem objektu i s provozovatelem supermarketu ale budu jednat a udělám maximum pro to, aby místní obyvatelé měli svůj supermarket co nejdříve opět k dispozici.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz