Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování dlouholetému členu

Je čas bilancování a k tomu došlo i v sobotu 19. ledna na Valné hromadě hasičů v Třebonicích. Byly předneseny zprávy o činnosti sboru, zásahové jednotky, družstev žen i mužů. Děti z kroužku mladých hasičů předvedly ukázku své činnosti. Zprávy shrnuly události uplynulého roku a zazněla i kritika.
Poté proběhla volba nových členů k doplnění výboru SDH. Zvoleni byli Helena Lopatová, Pavel Drda a Miroslav Kovrzek. Novým velitelem jednotky byl zvolen Lukáš Bican.
Milou povinností bylo ocenění členů za léta věnovaná sboru. Udělili jsme i jedno z vyšších vyznamenání - Medaili sv. Floriána panu Janu Mazancovi k jeho životnímu jubileu 95 let. Pan Mazanec je již 73 let u sboru a je zároveň nejstarším dobrovolným hasičem v Praze. Proto mu přišel blahopřát i Jiří Zloch, náměstek starosty Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy. Rádi bychom panu Mazancovi ještě jednou popřáli všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody.

Marta Horáková, SDH Třebonice