Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stacionář získal více místa

 

Ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 byl 17. prosince oficiálně otevřen nově rozšířený denní stacionář. Na malé slavnosti byli přítomni starosta David Vodrážka, jeho zástupce Aleš Mareček, radní a další hosté.

Stavební úpravy začaly v listopadu a v rekordně krátké době bylo možné stacionář, ve kterém byl pouze na týden přerušen provoz, opět otevřít. Dvěma průrazy ve zdech byly propojeny tři místnosti, tím došlo k plošnému rozšíření stávajícího stacionáře cca o 60 %. Zvětšením plochy tak může denní stacionář využívat o polovinu více klientů než dosud. Jeho kapacita se zvýšila z deseti na patnáct klientů, kterým tak mohou být poskytnuty ještě kvalitnější služby.

„Městská část se musí starat nejen o děti, mládež a generaci v produktivním věku, ale také o lidi dříve narozené“, řekl starosta. „My se budeme i nadále snažit, abychom jim podzim života usnadnili a zpříjemnili.“ Stavební úpravy stály 230 000 korun. Na financování se podílela městská část společně se Střediskem sociálních služeb Prahy 13 a sponzory.

Eva Černá