Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kolaudace završila rekonstrukci

Koncem listopadu proběhla kolaudace zateplení polikliniky Lípa Centrum Nové Butovice – poslední ze tří našich poliklinik, ve kterých městská část realizovala projekt snížení energetické náročnosti. Zateplení poliklinik, spojené s výměnou oken, dveří a střešní konstrukce, bylo největší investiční akcí loňského roku a navázalo na zateplování škol a školek, které bylo dokončeno o rok dříve.

V úterý 22. ledna se starosta David Vodrážka a všichni tři místostarostové sešli se zástupci stavebních společností, které rekonstrukce prováděly. Před poliklinikou Lípa Centrum poděkoval starosta za kvalitní práci společnosti Vltavín Holding stavební podnik, s.r.o., kterou zastupoval vedoucí stavebního střediska Shady Rahbani. Stejná společnost zateplovala také polikliniku Janského na Velké Ohradě.

Před budovou polikliniky Hostinského, kterou rekonstruovala společnost BAU plus, a.s., poděkovali zástupci radnice jejímu obchodně technickému řediteli Ivanu Němcovi a také Karlu Fouskovi ze společnosti ABP consulting, a.s., který působil jako technický dozor investora na všech poliklinikách.

Investice za 75 miliónů korun by měla přinést snížení nákladů na vytápění poliklinik o 30 - 40 %. Proto projekt podpořil Státní fond životního prostředí patnáctimiliónovou dotací z Operačního programu Životní prostředí. Celé zateplení proběhlo jen s minimálním omezením provozu ordinací.

Samuel Truschka