Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hroby a únor 1948

Po únorovém vítězství pracujícího lidu začaly teprve ve Stodůlkách pomalu vyrůstat průmyslové podniky: Konstruktiva, Mototechna, Inženýrsko – průmyslové stavby, podniky tyto poskytly četné pracovní příležitosti ženám, které byly dosud v domácnosti. Obrazem toho, že se lidem vede dobře a že mají dostatek peněz, je i místní hřbitov. Téměř všechny hroby jsou nově upraveny, mají nové kamenné obložení, pomníky, mramorové desky. Jen ojedinělé staré hroby jsou ještě postaru obrostlé trávou. Staré pomníky, kříže, náhrobní desky jsou vyhazovány a nahrazovány novými, které však nic nepovídají. Ty staré náhrobní desky mluvily. Ať se podíváme kamkoliv, všude je vidět blahodárný vliv Vítězného února 1948, který přivedl naší republiku na cestu budování socialistické společnosti a k šťastnému životu našeho lidu.

Vybral Dan Novotný