Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro rodiče a žáky 5. tříd

Základní škola Kuncova otevře ve školním roce 2014/2015 dvě nebo tři 6. třídy, které rozdělí do čtyř studijních skupin. Nabízí rozšířenou výuku:

  • matematiky a informatiky (počítačů)
  • jazyků (AJ – FJ, AJ – NJ, AJ – ŠpJ, AJ – RJ, AJ – IJ)
  • tělesné výchovy (judo, basketbal)
  • výtvarné výchovy (výtvarný seminář, dějiny umění)

Do matematické a jazykové studijní skupiny budou bez přijímací zkoušky přijati žáci, kteří v 1. pololetí 5. třídy prospěli s vyznamenáním.
Do sportovní a výtvarné skupiny všichni uchazeči, pokud na pololetním vysvědčení 5. ročníku neměli sníženou známku z chování a žádnou známku horší než trojku. Žáci všech skupin mají většinu předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí pouze na výuku dle specializace.
ZŠ Kuncova zajišťuje výuku 6 cizích jazyků (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠpJ a IJ). Výuka dvou cizích jazyků je povinná pro všechny žáky II. stupně nejpozději od 7. ročníku.
Podrobnější informace o škole a přijímacím řízení včetně přihlášek do budoucích 6. tříd naleznete na www.zskuncova.org. Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 13. 6. 2014 na adresu školy.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ