Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu

Ve středu 12. března od 9 hod. se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027 koná XIV. ročník soutěže pro žáky 5. tříd v angličtině. Žáci si budou moci vyzkoušet své znalosti v zábavných jazykových testech, hádankách, doplňovačkách, křížovkách i na počítači, ústně pak ve volné disciplíně (písnička, básnička atd.). Přihlášky u p. zástupkyně Šoukalové na tel./fax 235 514 369, 235 514 356, ajsoutezbronzova@seznam.cz, www.zs-bronzova.cz nebo je zašleme poštou.
Soutěž se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky a ÚMČ Praha 13 za podpory redakcí časopisů Bridge a R&R Rainbow.

Alena Šoukalová