Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Konverzace řízená přes displej

Fakultní základní škola Mezi Školami má od listopadu dvě nové jazykové učebny. Necelých 400 tisíc korun za vybavení učeben zaplatila z uspořených prostředků sama škola, částkou 40 tisíc korun přispěli rodiče žáků. V obou třídách je nainstalován dataprojektor, jsou zde sluchátka s mikrofony a systém umožňující učiteli řídit komunikaci mezi žáky pomocí dotekové obrazovky. Učitel sleduje konverzaci vybraných dvojic a uděluje jim pokyny do sluchátek.

Samotná instalace lavic a technologie trvala pouhé tři dny. „Rozhodli jsme se zprovoznit třídy v průběhu školního roku a naučit se je využívat za pochodu. Alespoň hned zjistíme a odstraníme případné nedostatky,“ vysvětluje ředitel školy Petr Vodsloň. „Zatím ale s nimi máme vynikající zkušenosti. Děti tato forma výuky víc baví, takže nezlobí a pracují.“

Samuel Truschka