Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Audiovizuální učebna díky úsporám energie

Před dvěma lety jsme vás ve STOPu informovali o projektu Odpovědné školy Prahy 13, díky němuž městská část ušetří během 10 let za energii minimálně 240 milionů korun. Projekt spočívá v kombinaci zateplení budov a změny systému vytápění ve všech 31 školách a školkách. Modernizace byla realizována metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC), takže Praha 13 splácí veškeré náklady jedině ze skutečně uspořených peněz.

Projekt přináší dokonce vyšší úspory, než se předpokládalo. Starosta David Vodrážka prezentoval projekt v listopadu na odborném energetickém semináři Svazu měst a obcí. „Během prvních dvou let již byla dosažena úspora provozních nákladů na spotřebu energie ve výši přes 49 miliónů korun,“ uvedl starosta na semináři.

Díky úspěšnosti projektu se dodavatel celého systému úspor, společnost ENESA, a. s., rozhodl věnovat 550 000 korun na vybavení tří škol audiovizuální technikou. Za tyto prostředky byly zakoupeny dvě interaktivní tabule do ZŠ Mohylová a FZŠ Trávníčkova, FZŠ Brdičkova získala kompletní vybavení audiovizuální učebny. Na slavnostním předání audiovizuální učebny ve FZŠ Brdičkova 12. prosince 2013 poděkovali řediteli společnosti ENESA Ivo Slavotínkovi místostarosta Petr Zeman a ředitelé tří obdarovaných škol. „Když se ukázalo, že jsme uspořili více, než se čekalo, věděli jsme, že chceme podpořit tyto školy,“ řekl ředitel Ivo Slavotínek. Žákům školy, kteří hostům předvedli využití učebny při hodině angličtiny, přinesl na oslavu otevření třídy dort se symbolem klíče.

Fakultní základní škole Brdičkova pomohla učebna vybavená dataprojektorem a tablety výrazně rozšířit možnosti výuky matematiky a cizích jazyků. „Velmi důležité je i to, že se žáci na tyto hodiny opravdu těší a užívají si je,“ dodává ředitel školy Jan Šafir.

Samuel Truschka