Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování za účast v anketě

Vážení spoluobčané,
v listopadovém čísle STOPu jsme se na Vás, dříve narozené, obrátili s žádostí o vyplnění dotazníku Jaké jsou potřeby seniorů v Praze 13. Především bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste věnovali čas jeho vyplnění. Během měsíce listopadu se na devíti sběrných místech sešlo celkem 154 vyplněných dotazníků. V některém z dalších čísel STOPu Vám rádi představíme souhrn informací, které se od Vás radnice prostřednictvím této dotazníkové akce dozvěděla. Pomohlo nám to při naší práci.

Aleš Mareček, zástupce starosty