Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko, Podpěrova 1879/2, Lužiny, se uskuteční 24. března od 14.00 do 17.00 hodin v prostorách mateřské školy. Rodič, popř. zákonný zástupce s sebou přinese občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku do CMŠ Srdíčko, kterou si může vytisknout z webových stránek www.cms-srdicko.cz nebo vyzvednout v kanceláři školy. Zapisované dítě rodič přivede k zápisu.

Eva Kuchyňková, ředitelka školy