Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozor na platnost řidičského průkazu

K 31. 12. 2013 pozbyly platnosti řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Jejich držitelé byli povinni si je do uvedené lhůty vyměnit za nové. Přes rozsáhlou mediální kampaň jsou v hlavním městě tisíce řidičů, kteří si průkaz dosud nevyměnili. Pokud si před koncem roku stihli podat alespoň žádost, obdrželi potvrzení, se kterým mohli řídit ještě 20 dní od podání žádosti.

V současné době už platí pouze jediný typ řidičského průkazu, vydávaný od 1. 5. 2004. Řidičům, kteří se při silniční kontrole prokáží neplatným řidičským průkazem, hrozí bloková pokuta od policie ve výši 2 000 Kč, ve správním řízení 2 500 Kč. Máte-li neplatný řidičák a chcete se vyhnout pokutě, zbývá vám jediná možnost – požádat o nový průkaz a do jeho vydání neřídit. Protože už se nebude jednat o výměnu ze zákona, zaplatíte za výměnu správní poplatek ve výši 50 korun. O výměnu občané Prahy žádají na registru řidičů odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova 35. V současnosti platné řidičské průkazy (viz foto) mají platnost 10 let, již od letošního května tedy budou postupně pozbývat platnosti průkazy vydané v roce 2004.

Kontrolujte si tedy raději platnost řidičského průkazu častěji.

-red-