Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů únor 2014

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

3. 2.
Od rovníku ke Stolové hoře – cestopisný dokument H + Z. František Kundrát
 
10. 2.
Karneval je opět zde členové klubu
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
 
17. 2.
Káva o čtrnácté František Kundrát
 
24. 2.
Vývoj české státnosti Petr Baubín
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
 
24. 2.
Schůzka rehabilitovaných vojáků – od 11 hod. Petr Baubín
 

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 
 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

 
4. 2.
Život a dílo Jaroslava Ježka Eva Abrahamová
   
11. 2.
Orchestr Ivanky Ježkové nám zahraje ve stylu country Ivanka Ježková
 
18. 2.
Vzpomeneme na spisovatele Františka Nepila (video)
 
25. 2.
Posezení u kávy, společenské hry
 

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

 
5. 2.
Na piano nám zahraje Josef Skalička
 
12. 2.
Novinky v léčbě diabetu a informace ze zasedání rady seniorů Jaroslav Pulchart
   
19. 2.
Hrajeme Bingo Roman Kosan
 
26. 2.
Přednáška pracovnice IKEMu Dr. Jana Fitznerová
   

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

   

Klub seniorů a přátel Vidoule

 
   

Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje, že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

   
   

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

 
5. 2.
Léčba diabetu II
 
12. 2.
Promítání videa
 
19. 2.
Nároky diabetiků
 
26. 2.
Členská schůze
 

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je od 14.00 do 15.30 hodin v kanceláři organizace služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405