Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sportujte ve druhém pololetí

Sportovní klub Velká Ohrada ve spolupráci se Školním sportovním klubem při ZŠ Janského nabízí zájemcům možnost vyžití v následujících sportech:

Minibasket a všestranné cvičení
(chlapci, dívky, 1. stupeň) – út 16.30 – 18.00

Cvičení předškoláků
(chlapci, dívky od 4 let) – út 15.30 – 16.30

Brännball (chlapci, dívky 1. stupeň) – út 15.30 – 16.30

Míčové hry, brännball (chlapci, 2. stupeň) – út 16.30 – 17.30

Badminton (chlapci, dívky od 8 let) – st 15.30 – 16.30

Desetiboj OVOV (chlapci, dívky od 6 let) – čt 15.15 – 16.15

Sálová kopaná (chlapci, dívky, 1. stupeň) – čt 16.30 – 17.30

Atletika (chlapci, dívky od 6 let) – čt 15.15 – 16.15

Basketbal (chlapci, dívky, 2. stupeň) – pá 14.00 – 15.00

Počítače, psaní všemi 10 (bez věk. omezení) – út 14.15 – 15.00

Připravujeme také zážitkový kurz v Chorvatsku – 30. 5. – 8. 6. 2014
– vhodné i pro rodiny s dětmi.

Vodácký tábor Lipno 2014 bude začátkem hlavních prázdnin.
Více informací na www.skvelkaohrada.cz, tel. 724 249 283.

Jana Civínová, SK Velká Ohrada