Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ve zdravém těle zdravý duch

Rok 2012 byl Evropským parlamentem a Radou EU vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Praha 13 se významně zapojila a s cílem podpořit aktivity seniorů v tom pokračovala i v roce 2013. Městská část a Středisko sociálních služeb přišly s řadou volnočasových aktivit, které se zaměřily na rozvoj fyzické a duševní pohody seniorů. Velmi populárním se stalo chození s holemi Nordic Walking („severské chození“). V průběhu roku proběhlo pět tematických pochodů. Senioři navštívili SDH Stodůlky v hasičárně na Velké Ohradě. Také se šlo na exkurzi do Staňkova rukodělného pivovaru do Třebonic. Jeden z pochodů byl téměř vysokohorský, to když několik seniorských odvážlivců vystoupalo na vidouleckou stolovou horu. Svůj sportovní úspěch pak oslavili v hospodě U Petrů. V září se v rámci festivalu volného času konal pochod Napříč MČ Praha 13. Senioři si při této příležitosti prohlédli KD Mlejn, podívali se do klubovny občanského sdružení Proxima sociale, kde se dozvěděli o sociálních programech a projektech v městské části. Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva v Domě dětí a mládeže Stodůlky, který představil své činnosti, některé vhodné i pro samotné seniory. Závěrečný pochod se pak konal v říjnu v den jmenin Lukáše, kdy se šlo v hojném počtu od radnice do Lukáše. Významným datem se pro Středisko sociálních služeb Prahy 13 stalo 10. září 2013, kdy v Lukáši proběhlo slavnostní otevření sportovního areálu. Senioři se tak dočkali dobudování celého areálu, který obsahuje 5 cvičebních prvků pro seniory a hřiště pétanque. Celková hodnota všech cvičebních prvků činila 209 tisíc korun, z toho Nadace správného životního stylu přispěla 109 tisíci, MČ Praha 13 se podílela 75 tisíci a Středisko sociálních služeb Prahy 13 pak 25 tisíci korun. Součástí areálu je hřiště pro pétanque (bulodrom) za 75 tisíc Kč, plně financované městskou částí. Současně se uskutečnil 1. ročník turnaje v pétanque o pohár starosty. Toho dne začali senioři v městské části aktivně hrát tuto atraktivní hru. Zájem z jejich strany je velký, o čemž svědčí i to, že sami o své vůli dali dohromady družstvo, které oficiálně reprezentuje Prahu 13 ve 3. ročníku Zimní UBUligy (viz www.ubulodrom.cz/ubuliga). Ke zdokonalení jejich sportovních dovedností v pétanque probíhají v Lukáši jednou týdně v úterý pravidelné tréninky.

V průběhu minulého roku se v Lukáši realizovaly další aktivity, které významnou měrou přispívaly k podpoře duševního zdraví. Velmi populární bylo studium univerzity třetího věku, kterého se aktivně trvale účastní přes dvacet studentů. Další aktivitou bylo cvičení paměti. Je to činnost, která stimuluje všechny druhy paměti návštěvníků kurzů. I tato cvičení, která probíhají formou hry, jsou velmi oblíbená. Pod vedením odborných lektorů byly vloni organizovány souběžně dva kurzy pro začátečníky a pokročilé, účastnilo se pravidelně okolo dvanácti osob. A nakonec je třeba zmínit výuku na počítačích. Probíhá zpravidla jednou týdně ve středu dvě hodiny a je zdarma. Zájemci se učí ovládat internet, zakládat soubory a složky a dále používat elektronickou poštu. Zájem je velký a učebna je často plná k „prasknutí“. Aktivní prožití volného času je velmi důležité pro kohokoli z nás a pro seniory obzvlášť, protože udržuje dobrý fyzický stav a celkovou duševní pohodu. Dalším přínosem a skvělým signálem je, že všechny zmíněné aktivity si senioři v minulém roce vzali víceméně za své a začali se spolupodílet na jejich organizaci a zajímat se o ně. A to je dobře, protože jen aktivity, které jsou žádané a nikoli vnucované, mají smysl. A takové bude i městská část podporovat a se seniory společně rozvíjet, protože v nich přirozeně vytváří osobní ambice hýbat se a vítězit nad sebou.

Aleš Mareček, zástupce starosty