Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny pořádají pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zápis do 1. ročníku základní školy. Žáci bez mentálního postižení jsou vzděláváni s cílem plynulého přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu po odeznění obtíží – nejdéle po absolvování 1. stupně ZŠ. Zápis se bude konat 5. února od 13 do 17 hodin v budově školy, v 1. patře nového pavilonu – vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a odborná vyšetření.

Případné dotazy zodpoví ředitelka školy na tel. 235 522 156 nebo Jaroslava Svatošová, tel. 235 516 651. Více na www.zspasluziny.estranky.cz.

Věra Kozohorská, ředitelka školy