Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bouřka nad Novými Butovicemi

Bouřku nad Novými Butovicemi zachytil svým fotoaparátem pan František Kocmich.