Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přípravný výbor k založení JZD (1949)

Přípravný výbor k založení JZD (1949)

V roce 1949, když byl ustaven, nebyl v něm, kromě jednoho, žádný sedlák. Když bylo JZD založeno, dostalo do vínku obecní pozemky a zbytek polností ode dvora tj. 8 ha, které byly v nájmu, jednalo se o zřízení družstevní prádelny. Za členy přistoupilo v té době mnoho občanů, ale během roku někteří vystoupili. Někteří se opět vrátili. Byl to chaos, zmatek a někdy i panika. Vtipálkové brousili svůj um skládáním průpovídek a parodií: „Co sedláci, co děláte, koně máte a neoráte. Koně dal jsem do kolchozu, nechal jsem si jenom kozu. Koza mečí ne ne né, já chci taky do JZD.“ Na JZD vznikla průpovídka „Jedou zloději dědiny“.

Vybral Dan Novotný