Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děkujeme dárcům Tříkrálové sbírky

V týdnu od 5. do 11. 1. se v Praze 13 konala Tříkrálová sbírka. Zahájil ji 4. 1. koncert sboru sv. Jiří z Vraného, který zdarma zazpíval v kostele sv. Jakuba St. a na dobrovolném vstupném se vybralo 3 923 Kč. Finanční úspěch sbírky závisí na kolednících – dobrovolnících. Letos se zapojilo 13 různě velkých skupinek. Měli svolení koledovat i v obchodních centrech na Lukách, Lužinách i v Galerii Butovice, za to  děkujeme. Štěstí do nového roku popřáli koledníci téměř 2 500 spoluobčanům, což je bezkonkurenční výsledek za dobu konání sbírky, jejímž hlavním cílem je předání radostné zvěsti všem. Dárci podpořili projekty Farní charity Stodůlky na pomoc potřebným částkou 56 650 Kč. V celé republice sbírka přesáhla 81,5 mil. Kč. Děkuji proto vám všem za ochotu pomoci a vyprošuji Boží požehnání vám i vašim domovům.

Helena Ryklová, Farní charita Stodůlky, www.stodulky.charita.cz